Wijzigingen in het woonplaatsbeginsel Jeugdwet

Gemeenten zijn sinds 2015 (financieel) verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet bepaalt welke gemeente verantwoordelijk is voor de Jeugdhulp, die gemeente betaalt de jeugdhulp. 

Per 1 januari 2022 wijzigt het woonplaatsbeginsel (Wet wijziging woonplaatsbeginsel Jeugdwet). Die wijziging houdt in dat voor sommige jeugdigen er een andere gemeente verantwoordelijk wordt. De zorg en de zorgprofessional veranderen niet. Eigenlijk kun je dus stellen dat alleen de factuur naar een andere gemeente gaat. 

De jeugdigen/ouders die op basis van het nieuwe woonplaatsbeginsel onder een andere gemeente vallen worden voor het einde van dit jaar persoonlijk geïnformeerd door middel van een informatiebrief. De nieuwe gemeente is dan door ons geïnformeerd.

 

Veel gestelde vragen 

Wat is de reden van de wetswijziging?

In de praktijk blijkt dat het soms ingewikkeld is om te bepalen welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. De nieuwe wetswijziging moet dat makkelijker maken.

Wat zijn de ‘speregels’ van het woonplaatsbeginsel en wat verandert er?

  • Voor 1 januari 2022 werd gekeken naar de woonplaats van de gezagsdrager van de jeugdige, dus de gemeente waar de laatste gezaghebber/ouder woont.
  • In de nieuwe situatie wordt er gekeken naar de inschrijving van de jeugdige bij de Basisregistratie Personen (BRP) direct voorafgaand aan de zorgaanvraag, dus naar de woonplaats van de jeugdige de dag voordat deze jeugdhulp aanvraagt).

Meer informatie is te vinden op de website van de Tweede Kamer

Wat verandert er precies voor mijn (pleeg)kind door deze wetswijziging?

De zorg die uw (pleeg)kind ontvangt, verandert niet. Als een andere gemeente per 1 januari 2022 verantwoordelijk wordt, krijgt uw (pleeg)kind een nieuw contactpersoon bij die gemeente. Als dit in uw situatie geldt dan wordt uw (pleeg)kind ook persoonlijk geïnformeerd voor het einde van dit jaar. Als uw (pleeg)kind na 1 januari 2022 nieuwe ondersteuning nodig heeft, doet u dan de aanvraag bij de nieuwe gemeente die in die brief vermeld staat. 

Waar kan ik terecht met vragen over deze wetswijziging?

Tot en met 31 december 2021 kunt u met uw vragen terecht bij uw contactpersoon bij de onze gemeente. Na 1 januari 2022 kunt u terecht bij uw contactpersoon bij de nieuwe gemeente. 

Woonplaatsbeginsel