Alle onderwerpen

Voorschoolse educatie

Een goede start op school is erg belangrijk. De laatste jaren zijn er daarom in veel gemeenten speciale programma's gestart om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Deze programma's zijn bedoeld voor alle kinderen, maar ze zijn speciaal geschikt voor kinderen die niet goed Nederlands spreken of extra stimulering nodig hebben.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

  • Voorschoolse educatie begint op de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf, als je kind twee of drie jaar is.
  • Een peuterspeelzaal met een VVE programma wordt ook wel een voorschool genoemd.
  • Als je kind naar de basisschool gaat, lopen de programma's door in groep een en twee. Het heet dan vroegschoolse educatie.

Wat leert je kind bij voorschoolse educatie?

De programma's stimuleren de ontwikkeling van kinderen en worden gegeven door speciaal opgeleide pedagogisch medewerkers. In de programma's is aandacht voor: taal, denken, lichamelijke ontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Je kind gaat minimaal 16 uur per week naar de peuterspeelzaal, voorschool of het kinderdagverblijf. Door voorschoolse educatie begint je kind beter voorbereid aan groep een.

Samenwerking met het consultatiebureau

De pedagogisch medewerkster van de peuterspeelzaal of voorschool overlegt regelmatig met de verpleegkundige van het consultatiebureau. Zij volgen de ontwikkeling van je kind. Daar waar nodig wordt je kind zo vroeg en zo goed mogelijk ondersteund. Bovendien kun je als ouder zelf ook rekenen op goede ondersteuning.

Hoe kun je zelf je kind goed voorbereiden?

Als ouder kun je actief meehelpen bij de ontwikkeling van je kind door voor te lezen, te spelen, te tekenen en te zingen. Praat met je kind (in je eigen taal) over de onderwerpen die op de peuterspeelzaal, voorschool of het kinderdagverblijf worden behandeld.

 

Goedgekeurde informatie!

Stichting Opvoeden.nl zorgt er met ouders en deskundigen uit de wetenschap en praktijk voor dat deze informatie betrouwbaar en actueel blijft.